SVĚT SE MĚNÍ KAŽDOU VAŠÍ ZMĚNOU

Měníte se k lepšímu, přemýšlíte o životě, jste často spokojení?

Evoluce lidstva probíhá od vzniku člověka. Jakou evolucí procházíte vy?

Nabízím vám krátké zamyšlení  o vás.

 

Když máte možnost pravidelně pozorovat terapeuticky a psychologicky velké množství lidí, všimnete si, jaká omezení si sami sobě dávají. Současně si uvědomíte, že změna názoru, pohled především na sebe, na to jak se chovají, je vede k nutné osobní změně.

 

Život každého člověka je duchovní cesta. Už velmi dlouho.

Neznamená to, že je to cesta ezoterická, náboženská a církevní, jak si mnozí lidé mylně představují. Duchovní cesta je vztah k životu, k sobě, k ostatním lidem, k Bohu a k celému vesmíru. Je to cesta změny názoru, pohledu na život, hlubších prožitků, který vede ke zlepšení sebe. A změna je nutný  vývoj a evoluce.  Bez změny stagnujeme a trpíme.

 

Většina lidí má názory, kterými si stojí v cestě k osobní síle a spokojenému životu. Názory, které  je oslabují a zpomalují jejich zralost. Tedy vnitřní sílu a moudrost. Potom nemají schopnost změnit sebe a zlepšit svůj život.

 

Nechejte se inspirovat k zamyšlení o vás a o životě. Zkuste sami sebe zařadit, do první nebo druhé skupiny lidí 🙂 

 

Lidé si často myslí:

 • že mají pouze jeden jediný život a po něm vše končí
 • myslí si, že potřebují hodně věcí, jídla, pití, sexu, drog  a  nekonečné zábavy
 • že se život skládá z náhodných situací, které jsou většinou nespravedlivé
 • že za jejich špatné vztahy a nešťastný život může někdo jiný
 • že partneři jsou tady proto, aby je udělali šťastnými
 • že jejich máma nebo táta nestojí za nic
 • že neví jak se mají změnit a připadá jim to těžké
 • že je hodně špatných lidí a je v pořádku je nesnášet
 • že si mohou dovolit druhé lidi kritizovat a odsuzovat
 • že úrazy a nemoci přicházejí náhodně nebo dědičně a že je to nespravedlivé
 • že Bůh je někde nahoře v nebi nebo v chrámech
 • že je strašné co se děje ve společnosti a ekologii a nadávají na to
 • že pomůže, když si na cokoliv budou stěžovat bez snahy změnit sebe a snahy pomáhat ostatním
 • že musí pořád něco dělat, někam cestovat, něco kupovat, něco nového stále chtít
 • že stačí meditovat a zajímat se o duchovno, že tohle je duchovní růst a neuvědomují si, že je to v životě neposouvá a potom jsou rozčarováni životem, lidmi nebo Bohem
 • potom časem je život únavný, stereotypní, neobohacující a stresující.

 

 

Lidem pomáhá, když si uvědomí, že:

 • váš život je vzácný a cenný
 • nenarodili jste se proto, abyste pouze pracovali, jedli a pili, ale abyste prožívali, poznávali hloubku života a citů a poznávali pravdu o sobě, o lidech a vesmíru
 • aby jste uměli rozeznat co je pro vás dobré a co ne
 • aby jste byli užiteční pro ostatní
 • opakovaně vstupujete už dlouhé věky do mnoha životů
 • každý váš život je vaší duchovní cestou, vaší duchovní evolucí
 • nic se neděje náhodně, váš život je pro vás dobře nachystaný
 • život se skládá z lekcí, které potřebujete prožít
 • setkání s každým člověkem je pro vás důležité a není to náhoda
 • existují evoluční stupně, po kterých každý člověk během života stoupá
 • každý stupeň vám pomáhá poznat co je opravdová láska a soucit
 • nepříjemné situace a nepříjemní lidé vás nejvíce učí pochopit jací jste vy sami
 • váš vztah k rodičům a k rodině je základním kořenem vaší spokojenosti, klidu a zdraví
 • vaši rodiče vám ukázali své chyby, abyste je nemuseli opakovat vy, abyste netrpěli tak jako oni
 • narodili jste se ne proto, aby vás ostatní lidé udělali šťastnými, ale abyste se vy naučili mít pro druhé pochopení a porozumění
 • v každém životě dostáváte výzvy ke zlepšení svých vlastností, které vás vedou výš, máte je stále uloženy v sobě a potřebujete je probudit
 • jedná se o dobrosrdečnost, soucit, porozumění sobě i druhým lidem, pochopení proč se věci dějí tak jak se dějí a neodsuzování ničeho
 • že duchovní růst není pouze meditace, náboženská setkávání, semináře a knihy, ale normální běžný život, vaše názory, pravidelná osobní práce na zlepšení své povahy a vztahu k druhým lidem
 • že každý krok, který z vás udělá lepšího člověka a váš vnitřní klid se vám vrací v podobě větší psychické i fyzické síly a lépe se vám žije
 • že je pro vás dobré navázat důvěrný vztah k Bohu, kterého nalezte v sobě
 • že klid a vaše větší osobní síla vám otevírají hlubší prožitky a poznání vyšších sfér, život se stává bohatým a naplněným.

 

Evoluce každého člověka je nachystaná. Svět se mění každou vaší změnou. Pokud už na sobě pracujete, moc vám za to děkuji a jsem šťastná za každého z vás 🙂

 

Pokud potřebujete nějakou oblast svého života více pochopit, mohou vám pomoci UČEBNICE MOUDROSTI, které pro  vás chystám. Velice brzy zveřejním první dvě.

V 1. UČEBNICI MOUDROSTI získáte informace o osmi stupních lásky. Každý stupeň je vaším evolučním krokem. Nemůžete jej obejít, proto je dobré získat přehled jaké výzvy ve vašem životě můžete očekávat.

V 2. UČEBNICI MOUDROSTI naleznete vysvětlení všech aspektů, které ovlivňují váš život. Souvislosti mezi nimi potřebujete znát. Budete  umět více  zvládat krize a konflikty.  

Ať se vám dobře daří.

Alena 🙂

 

Alena Andrýsková
Člověk je moudrá a silná bytost. Mnoho lidí na to zapomnělo. Mým posláním je pomáhat si vzpomenout. Můj příběh si přečtěte O Aleně si přečtěte zde >>
Komentáře