NÁVOD NA ZÁCHRANU DUŠE. Neboj se vystoupit z proudu.

BUĎ BYSTRÝ. CHTĚJ POCHOPIT, PROČ SE VĚCI DĚJÍ.  NAUČ SE ŘÍKAT NE, ALE BEZ NENÁVISTI A ZLOBY.

Nenávist a zloba je ničivá. Ničí nás, naše životy, naše srdce, duši  i svět kolem nás. Nenechme se vtáhnout do zloby, pomsty, nenávisti a agrese. Ale buďme silní, ne v agresi, ale v pozorování a odpojení. Nenechme se vtáhnout do agrese a hněvu. Je jednoduché se zlobit a nadávat, je statečné chtít pochopit a nechtít se mstít.

Děje se to ve vztazích mezi lidmi a teď se to hodně děje ve vztahu lidí ke světu. Takoví jací jsme my, takový je svět.

Čemu dáváme pozornost a stále řešíme, to posilujeme.

Žijeme ve světě protikladů.

V duálním světě, KDE SE VŠECHNO UVÁDÍ DO ROVNOVÁHY. Něco jako kyvadlo. V tomto světě existují války i mír. DOBRO A ZLO. A nejde udržet pořád mír, protože je tady i válka. V dualitě je rovnocenná válka i mír. Světlo i stín. A vždy v určité chvíli něco z toho převažuje. Násilím to nezměníme.  Nadáváním taky ne. Kdyby to šlo, už by to dávno naši předkové udělali. Nejde to,  protože se MYSL ČLOVĚKA NACHÁZÍ V ÚROVNI DUALITY. Myslí si: TO JE DOBRÉ A TO JE ŠPATNÉ, stále člověk hodnotí, podle svých názorů, tak se to stále vytváří a my pořád mezi tím skáčeme.  Boj mezi dobrem a zlem. Chvíli láska a štěstí a potom agrese, pomluvy a  boj.  NIC NEZMĚNÍME  NÁSILÍM. Předkové použili násilí, chvíli byl mír, ale potom zase válka. A tak to jde pořád dokola, už tisíce let.

Lidská mysl nemůže pro rovnováhu nic udělat, protože lidská mysl je sama zdrojem nerovnováhy. Cokoliv vymyslí, vytvoří další nerovnováhu. Změna přichází, když svou pozorností neposiluji to, co se mi nelíbí. 

Svět, ve kterém už dlouho žijeme, je nádherný i krutý. V každém životě dostáváme lekce hezké i těžké. Náš svět dobra i zla byl a je pro nás všechny obrovskou studnicí poznání a duchovní moudrosti. Ale už asi stačilo. Pro většinu lidí.

Všechno nasvědčuje tomu, že se dnešní duální svět otřásá v základech.

Už roky pozoruji, že negativity je moc a když překročí svou mez, něco se stane.

A děje se.

V těchto časech jsme postaveni před rozhodnutí JAK CHCEME ŽÍT. CO CHCEME PROŽÍVAT.

A máme na to ! Žít jinak než doposud. Máme na to. Protože máme SRDCE. JEHO VNITŘNÍ VĚDOMÍ, VNITŘNÍ INTELIGENCI SRDCE, KTEROU JE LÁSKA. Dnes je to už i vědecky měřitelné.

Cesta, z této reality duálního světa, existuje. Můžeme si vybrat. Buď prožívat dokolečka dobro a zlo, chvíli dobře a pak zase špatně. Nebo začít vystupovat a žít realitu svého srdce.

Rovinu srdce, klidu a míru. Uvnitř sebe. A protože naše pozornost tvoří prožívání reality, tak vše čemu dáváme pozornost vytváříme ve svém životě.

ZAČNĚME SI VYTVÁŘET SVŮJ VLASTNÍ SVĚT. TAKOVÝ, JAKÝ SI PŘEJETE, ABY BYL.

Nikdo nám ho nevytvoří za nás. Ani politika, ani nové pořádky a právní zákony, protože i tam je dualita, boj o moc, o svou vlastní pravdu a názory, ani trvání na dobru a tvoření pouze dobra, to se potom zase zhoupne do negativity a zla.

 

JSME KVANTOVÉ BYTOSTI A ŽIJEME V KVANTOVÉM PROSTŘEDÍ.

VŠECHNO JE SE VŠÍM V NEUSTÁLÉM PROPOJENÍ.

ČEMU DÁVÁM POZORNOST TO VYTVÁŘÍM. ZAČNĚTE TO POZOROVAT. JE TO FANTASTICKÉ 🙂

 

Máme si vybrat jak chceme žít. Jestli realitu duality nebo realitu srdce.

ŽÍT VE SVÉM VNITŘNÍM SVĚTĚ, VE VĚDOMÍ, V PŘÍTOMNOSTI. NAPOJIT SE NA SVÉ SRDCE A ŽÍT. A MILOVAT BOHA VE SVÉM SRDCI, BOŽSKÉ TVOŘÍCÍ VĚDOMÍ, BOŽÍ LÁSKU. TÉ LÁSCE DŮVĚŘOVAT A SPOLEČNĚ S NÍ TVOŘIT.

NA 1. MÍSTĚ MÍT LÁSKU K BOHU. K tvořivé láskyplné síle, kterou každý člověk nosí v sobě.

Potom nevytváří naše mysl lítostivost, bědování, agresi, zlobu, protože nemáme STRACH ZE ZTRÁTY. Je pro nás důležitější láska a radost z ní, než cokoliv jiného hmotného i nehmotného. TOHLE JE SKUTEČNÁ, OPRAVDOVÁ SVOBODA. TOHLE NÁM DÁVÁ PSYCHICKOU ODOLNOST, KTERÁ JE NUTNÁ.

BOJOVAT za svou svobodu. Být bojovníkem s otevřeným srdcem, který ví, jak chce žít, s čím nesouhlasí a dává to jasně najevo. Bez agresivity a nenávisti.

DOSTÁVÁME ŠANCI. TATO DOBA NÁS PŘIVÁDÍ DO KONTAKTU S BOHEM.

ŽÍT LÁSKU. Láska plodí  lásku. Lásku ničí hněv.

TVOŘIT SI SVŮJ ŽIVOT RUKU V RUCE S BOHEM. BÝT ZDRAVĚ POKORNÝM, PŘITOM STATEČNÝM, MILUJÍCÍM ŽIVOT. VNÍMAT SVĚT JAKO PŘÁTELSKÉ MÍSTO. ŽÍT S POCITEM, ŽE JE VŠECHNO V POŘÁDKU TAKOVÉ JAKÉ JE. ŽE VŠE MÁ SVŮJ SMYSL. ŽE VE VŠEM MŮŽEME NAJÍT DOBRO. POTOM JSME TVŮRCI DOBRA. TOHLE NÁM DÁVÁ OPRAVDOVOU RADOST A NAPLNĚNÍ A PLNOST ŽIVOTA. POTOM TVOŘÍME SKRZE SEBE HOJNOST ŽIVOTA, POTOKY PLNÉ VODY, POLE PLNÉ PLODIN, KONTAKT SE ZVÍŘATY….SOUCIT A POMOCNÉ RUCE…A tohle se opravdu děje. Není to teorie, je to reálné a už žité 🙂

Tohle má smysl. Tady můžeme vidět řešení současného stavu světa. Duch je silnější než hmota. Láska je silnější než nenávist. Nenávistí nevyléčíme nenávist. Nadáváním nezměníme nic. Nenadávejme, raději přemýšlejme, co udělat, aby bylo líp.

 

 

 

LÁSKA K BOHU NÁS CHRÁNÍ.  Ne slepá, fanatická víra, která vyvolává strach. Ne vše na něj hodit a žádat o ochranu. Ale láska k němu nás chrání. Nechme svět světem. On se vyřeší sám. Vše zlé i dobré vždy vypluje napovrch.

 

Začněme chránit sebe, své duše a buďme v klidu. V srdci. Dobře nás povede. Je plné moudrosti, statečnosti a lásky. Chtějme, ať tohle naplní náš soukromý život. Váš život. Vyplujete z duality do jiného prožívání života. A tam je hezky.

Duch je silnější než hmota. Duch, láska v srdci, síla božského vědomí je jedna jediná síla, silnější než všechno ostatní. Pusťte ji do svého života.

Každý den obraťte pozornost do sebe, do hrudi. Brzy se začnete napojovat na největší sílu. Najdete ji ve svém srdci. Pokud nevíte jak, sedněte si do klidu, uvědomte si prostor ve své hrudi, buďte v klidu a jestli budete chtít, v duchu vyšlete prosbu, že chcete pocítit tu sílu, Boha ve svém srdci. Vydržte, brzy se to stane 🙂 

Už je čas. Už se to děje. Vidím mnoho lidí, kteří to začínají žít 🙂

Proto se děje to, co se děje.

Mějte se krásně 🙂

Alena

 

Komentáře

Přidat komentář